Friday, May 24, 2024
Tags Posts tagged with "การสร้างแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก"

Tag: การสร้างแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก

การจัดโปรแกรมลดน้ำหนักด้วยตัวเอง ตอนที่ 5

หลังจากเราได้ทำความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวการจัดโปรแกรมลดน้ำหนักมาแล้วทั้ง 4 ตอน และหลักการสร้างซิกแพคกันมาแล้ว วันนี้ผมจะนำเสนอตอนที่ 5 ซึ่งเป็นการนำแต่ละตอนมาประยุกต์ใช้ และติดตามผลกันน่ะครับ เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้อง และสัมพันธ์กัน สำหรับตอนที่ 5 ผมจะแนะนำโปรแกรมคราว ๆ เพื่อน ๆ สามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้เลยน่ะครับ โปรแกรมที่ผมจะแนะนำจะเป็นการออกกำลังกาย 4-5 วันต่อสัปดาห์ โดยประมาณ โดยแบ่งแต่ละวันออกเป็นส่วน ๆ...

การจัดโปรแกรมลดน้ำหนักด้วยตัวเอง ตอนที่ 4

ตอนที่ 4 การคำนวณอาหารการกิน  จากปัญหา และจากการสังเกตุจากสมาชิกในกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม เมื่อเริ่มต้นลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย ก็มักจะมีความเชื่อว่ากินให้น้อย แล้วจะได้ไม่อ้วน จะได้ออกกำลังกายน้อยลง แต่หารู้ไม่ว่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง สิ่งแรกที่จะเห็นได้ชัด คือ คุณจะเริ่มอ่อนเพลีย และไม่มีเรียวแรงในการออกกำลังกายในวันต่อ ๆ ไป การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักนั้น ควรมาคู่กับการกินอาหารที่มีประโยชน์ และเพียงพอในแต่ละมื้อ เพื่อร่างกายจะได้มีเรียวแรงในการนำไปใช้ในการออกกำลังกาย และสังเคราะห์สารอาหารต่าง ๆ...

การจัดโปรแกรมลดน้ำหนักด้วยตัวเอง ตอนที่ 2

"หากการลดน้ำหนักไม่มีเป้าหมาย ก็เปรียบเสมือนการอกเรือโดยไร้เข็มทิศนำทาง แต่การลดน้ำหนักที่ปราศจากแผนการเหมือนเดินเรือโดยไม่มีแผนที่ เรือก็จะเท่งเต้งในทะเล ลมพัดมา พายุแรงก็ล่ม เจอปัญหาอุปสรรคการลดน้ำหนักก็ล้มเลว "  - Ninlatip Rabonin ต่อจากตอนที่ 1 การสำรวจตัวเอง เพื่อน ๆ คงได้ทำการสำรวจกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับ สำหรับขั้นตอนต่อมาผมจะนำเสนอการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้การเริ่มต้นลดน้ำหนักของเราเป็นไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ไม่เหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลหาฝั่งไม่เจออย่างวลีข้างต้นที่ผมยกมา  ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเป้าหมายเพื่อความสำเร็จ ในที่นี้ผมนิยามประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายเพิ่มเข้ามาอีก คือ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นให้กับเราได้เป็นอย่างดี...