Sunday, May 26, 2024
Tags Posts tagged with "calories in calories out"

Tag: calories in calories out

อธิบาย calories in calories out แบบเข้าใจง่าย

"Calories in, calories out" (หรือเรียกสั้นๆ ว่า CICO) คือหลักการที่กล่าวถึงการควบคุมน้ำหนักของร่างกายโดยการคำนวณจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับจากอาหารที่กิน (calories in) และจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายใช้เผาผลาญในการทำงานต่างๆ (calories out) หากคุณรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายใช้ในการเผาผลาญ ร่างกายจะเก็บไว้ ทำให้เกิดการสะสมไขมันและเพิ่มน้ำหนัก อย่างไรก็ตาม หากคุณรับประทานแคลอรี่น้อยกว่าจำนวนที่ร่างกายใช้ในการเผาผลาญ ร่างกายจะต้องเผาผลาญพลังงานจากการสะสมไขมันหรือกล้ามเนื้อเพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอในการทำงานต่างๆ ดังนั้น หากคุณต้องการลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนักให้มีค่าที่เหมาะสม คุณต้องให้คำนึงถึงการควบคุมแคลอรี่ในการรับประทานอาหารและการใช้แคลอรี่ในการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย โดยให้แคลอรี่ที่รับเข้าไปน้อยกว่าแคลอรี่ที่ใช้เผาผลาญในการทำงานของร่างกาย การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณแคลอรี่สูงจะทำให้คุณรับประทานแคลอรี่มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อเผาผลาญแคลอรี่เหล่านี้ การออกกำลังกาย เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายใช้ในการเผาผลาญพลังงาน...