อธิบาย calories in calories out แบบเข้าใจง่าย

0
131

“Calories in, calories out” (หรือเรียกสั้นๆ ว่า CICO) คือหลักการที่กล่าวถึงการควบคุมน้ำหนักของร่างกายโดยการคำนวณจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับจากอาหารที่กิน (calories in) และจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายใช้เผาผลาญในการทำงานต่างๆ (calories out)

หากคุณรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายใช้ในการเผาผลาญ ร่างกายจะเก็บไว้ ทำให้เกิดการสะสมไขมันและเพิ่มน้ำหนัก

อย่างไรก็ตาม หากคุณรับประทานแคลอรี่น้อยกว่าจำนวนที่ร่างกายใช้ในการเผาผลาญ ร่างกายจะต้องเผาผลาญพลังงานจากการสะสมไขมันหรือกล้ามเนื้อเพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอในการทำงานต่างๆ

ดังนั้น หากคุณต้องการลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนักให้มีค่าที่เหมาะสม คุณต้องให้คำนึงถึงการควบคุมแคลอรี่ในการรับประทานอาหารและการใช้แคลอรี่ในการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย โดยให้แคลอรี่ที่รับเข้าไปน้อยกว่าแคลอรี่ที่ใช้เผาผลาญในการทำงานของร่างกาย

การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณแคลอรี่สูงจะทำให้คุณรับประทานแคลอรี่มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อเผาผลาญแคลอรี่เหล่านี้ การออกกำลังกาย เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายใช้ในการเผาผลาญพลังงาน อีกวิธีหนึ่งคือการเพิ่มการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เช่น เดินขึ้นลงบันได หรือใช้งานเครื่องจักรยานแบบออกกำลังกาย (stationary bike) เพื่อเพิ่มความต้องการพลังงานของร่างกาย

อย่างไรก็ตาม หลักการ CICO ไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอเพื่ออธิบายสุขภาพของร่างกายอย่างที่สมบูรณ์ การควบคุมแคลอรี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลดปริมาณอาหารทั้งหมดลงหรืออดอาหาร การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและมีโภชนาการจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดี การออกกำลังกายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการลดน้ำหนักและบำรุงสุขภาพ แต่ต้องทำอย่างเหมาะสมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตให้เหมาะสมด้วย

ในการลดน้ำหนัก ตัวเลขที่แนะนำควรติดลบ 300-500 แคลอรี่ต่อวัน หากมากกว่านั้นอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มีแรง และอาจป่วยได้ การติดลบแคลอรี่ทำได้ 2 ทาง ได้แก่ การลดปริมาณแคลอรี่จากอาหาร และการเผาผลาญแคลอรี่จากการออกกำลังกาย

ก่อนจะทำการลดแคลอรี่นั้น จำเป็นจะต้องรู้ค่า TDEE ของท่านเสียก่อน เพื่อจะนำมาควรนวณปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวันได้ครับ